උමංදාව

සකල ලෝ වැසියන්ගේ සිත් සුව පිණිස, එදා ජේතවනය, පූර්වාරාමය ආදී තේජවන්ත ආරම පිලිබඳ ඔබ සිත් තුළ ඇඳී සිතුවම, ඔබේ නෙත් ඉදිරියේ යථාර්තයක් කරවන්නට ඉදිවන මහා ආරාමයකි "උමංදාව". තවත් ශතවර්ෂ ගනනාවක් සිරිලක බුද්ධාලම්බන ප්‍රීතියෙන් පුබුදන්නට, සිත් තුළ කරුණාව,මෛත්‍රිය හා ගුණදම් ලියලන්නට ඉදිවන තෝතැන්නයි "උමංදාව"

Umandawa

Introspection is the best inspection.

The Saviour Returns

Next Events

පෝ දා සද්ධර්ම ප්‍රවර්තනය
මාර්තු 12 වැනි දින සවස 6.00 සිට...

Pindapatha

සෑම සෙනසුරාදා දිනකම පවත්වන තාරුණ්‍යයේ පිණ්ඩපාත පෙළහර පිළිබඳ සියළු විස්තර ලබා ගැනීම සඳහා අපව අමතන්න.

Call us

 • Phone:
  077 544 0888
 • Email:
  info@umandawa.org
 • Address:
  9 Post, Alipallama,
 • Melsiripura, Kurunegala,
 • Siri Lanka.